Khi sử dụng dịch vụ của Kascom.vn, quý khách có thể yêu cầu chuyển đổi hoặc bổ sung thêm dịch vụ. Cụ thể như sau: 

- Quý khách được đổi từ dịch vụ A sang dịch vụ B. Mức chi phí sẽ được tính theo bảng giá áp dụng tại thời điểm chuyển đổi. 

- Quý khách có thể bổ sung thêm dịch vụ muốn sử dụng bằng cách ký Phụ lục hợp đồng với chúng tôi. 

Các dịch vụ được chấp nhận chuyển đổi: 

- Các dịch vụ đã khởi chạy và hiệu quả chưa cao. 

- Các dịch vụ bị thay đổi theo nền tảng website, kênh mạng xã hội khách hàng đang sử dụng. 

- Các dịch vụ còn dư giá trị để chuyển đổi. Trong trường hợp Kascom.vn đã thực hiện 

- Các dịch vụ khách hàng muốn chuyển đổi nằm trong danh sách dịch vụ Kascom đang cung cấp. 

Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 0338260809

Trân trọng cảm ơn!